Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Day: 26.03.2020

ПОКАНА

Във връзка с актуализирането на информацията в туристическият сайт на община Петрич, отправяме покана до всички заинтересовани страни – хотелиери, ресторантьори, оператори на атракции, организации и институции, свързани с туризма в общините Петрич, да ни предоставят периодично актуална информация за управляваните от тях обекти и организираните от тях събития и промоции. Туристическият информационен център  търси Read more…

Pin It on Pinterest