Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Day: 22.05.2020

УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19 В БЪЛГАРИЯ

На официалните интернет страници на Министерство на туризма и Министерство на здравеопазването са публикувани УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19 В БЪЛГАРИЯ, утвърдени от Министъра на туризма и съгласувани с Министерство на здравеопазването. Може да изтеглите Указанията чрез този линк: Read more…

Pin It on Pinterest